Kristina Frenguelli

istantanea

Jag är utbildad vid Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro i Rom (ISCR), Italien och min specialitet är restaurering och konservering av målade ytor.

Tidigare har jag studerat vid Roms Konstakademi, Accademia delle Belle Arti di Roma, och utför därför även eget måleri som jag regelbundet ställer ut och visar i min ateljè.

Comments are closed.