Curriculum vitae

Studier/utbildningar
Februari 2002 – December 2002 Specialistutbildning i restaurering och konservering av sten och mosaik vid “Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro” i Rom, Italien.

1997 - 2000 Konservatorsutbildning vid “Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro”, Rom, Italien. Inriktning mot målade ytor: fresco, träpannå, träskulpturer och taveldukar. Andra huvudämnen: konsthistoria, måleriteknikernas historia, restaureringens historia, kemi, fysik, biologi, foto, dokumentation, lagkunskap.

1990 - 1994 Konsthögskoleutbildning vid “Accademia delle Belle Arti”, Rom, Italien. Inriktning mot måleri. Andra huvudämnen: konsthistoria, anatomi, etsning, pedagogik, design, foto, etsningsteknikerna och dess historia.

1987-1990 International Baccalaureat Bilingual Diplom (engelska och svenska) vid ”Alberdink Thijm College”, Hilversum, Holland.

Augusti 1986 – Juni 1987 Senior High School vid “Connestoga High School”, Wayne, PA, U.S.A.

Augusti 1985 - Juni 1986 Första året på treårig samhällskunskaplig gymnasieutbildning på Samskolan, Göteborg.

Kurser
18 - 19 Mars 2010 Uppdateringskurs i kemi “Den kemiska risken med organiska lösningsmedel under restaurering: formulering av alternativa lösningar och jämförelse med vatten-system”, vid ”Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro”, Rom, Italien.

Mars - Juni 2010 Restaurering och konservering av förgyllda och försilvrade objekt.

Mars - Maj 1996 Kurs i franska, Anduze, Frankrike.

1987 Saturday portfolio course at the Art Institute in Philadelphia, USA.

Comments are closed.